Usługi inżynieryjne

W CSI Europe myślimy nieszablonowo, co pozwala nam dostarczać elastyczne rozwiązania inżynieryjne na miarę, dostosowane dokładnie do wymagań projektu i potrzeb klienta. Opracowujemy optymalne rozwiązania i wprowadzamy je w całym procesie budowy.

Projektowanie i budownictwo

CSI Europe opracowuje indywidualne rozwiązania dla klientów, którzy mogą być pewni, że projekty będą zrealizowane na czas, zgodnie ze specyfikacją i w ramach budżetu, niezależnie od poziomu wyzwania i skali projektu.

⦿ Koncepcje projektów sanitarnych i elektrycznych
⦿ Przygotowanie przedmiarów robót
⦿ Przygotowanie ofert do przetargów na instalacje sanitarne i elektryczne

⦿ Weryfikacja projektów budowlanych
- Optymalizacja kosztów
- Weryfikacja zgodności z wymaganiami zamawiającego i właściwymi przepisami

⦿ Modelowanie BIM w standardzie od LOD 300 do LOD 500

Design

Przekazanie wykonanych robót

Inżynierowie CSI Europe posiadają doświadczenie wystarczające do zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z procesem budowlanym, w tym przeglądem i weryfikacją wymagań kontraktowych, realizacją, uruchomieniem i utrzymaniem.

⦿ Zarządanie procesem odbiorów
⦿ Odbiory wg LEED
⦿ Odbiory budynków istniejących
⦿ Odbiory ze strażą pożarną
⦿ Weryfikacja i legalizacja
⦿ Próby, pomiary i regulacja
⦿ Dokumentacja odbiorowa

⦿ Jakość powietrza wewnętrznego
⦿ Próby pomieszczeń czystych
⦿ Testowanie filtrów HEPA
⦿ Instalacje gazów medycznych,
laboratoryjnych i przemysłowych
⦿ Próby hałasu i drgań
⦿ Próby elektryczne
⦿ Próby dymowe
⦿ Elektryczne próby obciążeniowe
⦿ Próby szczelności przegród budowlanych
⦿ Próby kamerą termowizyjną 

⦿ Konserwacja okresowa
⦿ Konserwacja zapobiegawcza
⦿ Konserwacja korygująca
⦿ CMMS/ CMMIS

Hand Over
© 2021 All Rights Reserved - Privacy