Oprogramowanie do zarządzania Videntium

Videntium to narzędzie wspierające proces budowy, pozwalające zespołowi rejestrować zdarzenia, tworzyć raporty i śledzić postęp robót budowlanych oraz uruchomień.

CSI Tech
Videntium

⦿ Tworzy rejestr danych i historię
⦿ Śledzi wszelkie aktywności
⦿ Wypełnia listy kontrolne
⦿ Raportuje status
⦿ Kontroluje postęp prac
⦿ Identyfikuje utrudnienia
⦿ Pozwala na szczegółowe planowanie i kontrolę terminów realizacji zadań
⦿ Przypisuje zadania
⦿ Umożliwia dokumentację fotograficzną i tworzenie szkiców roboczych
⦿ Informuje o postępie poprzez zaawansowany pulpit
⦿ Identyfikuje fronty robót
Śledzi interakcje pomiędzy urządzeniami

⦿ Spójne
⦿ Adaptowalne
⦿ Modularne
⦿ Łatwe w obsłudze
⦿ Online / Offline
⦿ Szybkie
⦿ Bezpieczne 

⦿ Import grupowy plików Excel
⦿ Eksport do formatu Excel, HTML, PDF
⦿ Praca z / Przesyłanie danych to dowolnego oprogramowania wspierającego usługi sieciowe

Odwiedź nasze strony internetowe, aby uzyskać więcej informacji

CSI Tech
Csicxt.com

⦿ Oprogramowanie
⦿ Platformy Online
⦿ Infrastruktura IT
⦿ Doradztwo IT 

Videntium.com

⦿ Zarządzanie budową
⦿ Próby i uruchomienia
⦿ Próby, regulacja i równoważenie instalacji
⦿ Zarządzanie aktywami
⦿ Zarządzanie obiektem
⦿ System ERP (HR & Admin, IT Help Desk, Finanse, Kontrola Kosztów, Zarządzanie Zadaniami, Zarządzanie Majątkiem Firmy, Zarządzanie Wydatkami)

© 2021 All Rights Reserved - Privacy