Instalacje Sanitarne i Elektryczne

Świadczymy pełen zakres usług związanych z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi dla projektów sektora prywatnego i publicznego.
Dzięki doświadczeniu naszego zespołu gwarantujemy proaktywne podejście i staramy się współpracować z profesjonalistami w celu zapewnienia sprawnej realizacji usług od fazy przetargu do zakończenia projektu. Zatrudniamy Kierowników Projektu, Kierowników Technicznych i Kierowników Budowy, którzy oferują szerokie i kompleksowe podejście ze zrozumieniem innych branż i aspektów procesu budowlanego
CSI MEP Contracting

HVAC, Instalacje wodno-kanalizacyjne, Ochrona przeciwpożarowa

Nasz wysoce doświadczony zespół w zakresie robót mechanicznych, elektrycznych i zdrowia publicznego/zespół mechaników i elektryków zwiększa wydajność i wartość projektu, oferując specjalistyczne usługi kontraktowania, które zwiększają wartość i efektywność jednego z największych pakietów budowlanych.

⦿ Energooszczędne ogrzewanie i klimatyzacja
⦿ System kontroli wilgotności

⦿ Naturalny system odprowadzania dymu i ciepła
⦿ Mechaniczny układ odprowadzania dymu i ciepła
⦿ Systemy oddymiania

⦿ Instalacje wody bytowej i kanalizacji
⦿ Systemy odprowadzania wody deszczowej

⦿ Systemy hydrantowe i tryskaczowe
⦿ Systemy gaszenia gazem, mgła wodną

⦿ Systemy VAV
⦿ Chiller z wieżą chłodniczą i kotłem
⦿ System pompy ciepła ze źródłem wody z wieżą chłodniczą i kotłem

Mechanical

Instalacje elektryczne

Specjalizujemy się w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, od rozdziału energii elektrycznej i oświetlenia po instalacje specjalne, takie jak systemy głosowe i transmisji danych, termowizja i panele słoneczne.

⦿ Trasy kablowe
⦿ Montaż i układanie kabli
⦿ Instalacja rozdzielni, podstacji, transformatorów, UPS 

⦿ Oświetlenie ogólne
⦿ Oświetlenie zewnętrzne
⦿ Oświetlenie awaryjne

⦿ Systemy alarmu pożarowego
⦿ Systemy CCTV
⦿ Systemy kontroli dostępu
⦿ Instalacje tansmisji danych
⦿ Systemy informacji głosowej
⦿ Inne

⦿ Piorunochron (zwykły pręt lub z systemem spustowym)
⦿ Piorunochron z naprężonymi drutami.
⦿ Piorunochron z siatkową klatką (klatka Faradaya)

Electrical
© 2021 All Rights Reserved - Privacy